Przejdź do treści

Wiadomości

Nowa publikacja o lądzkim klasztorze

  • 26 czerwca 2020 r.

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna publikacja z serii: «Z dziejów lądzkiego klasztoru», pt. Ląd Pomnikiem Historii. Dawne opactwo cysterskie z XII w. z perspektywy dekady 2009-2019, autorstwa ks. Mariusza Chamarczuka SDB.

Dedykowana jest ona salezjanom pracującym w Lądzie podczas 100 lat obecności Zgromadzenia Salezjańskiego w tym miejscu.

Publikacja zawiera opis starań o kompleksową renowację i restrukturyzację klasztoru, prace renowacyjne przeprowadzone w latach 2009-2019, opis wydarzeń kulturalnych i naukowych minionej dekady, wyniki socjologicznych badań atrakcyjności obiektu i miejsca, bogatą dokumentację starań o przyznanie lądzkiemu klasztorowi prestiżowego tytułu Pomnika Historii nadawanego przez Prezydenta RP oraz fotografie niektórych obiektów poddanych renowacji.

Środki uzyskane ze sprzedaży publikacji zasilą prowadzone prace konserwatorskie.

Źródło

Zdjęcia

Udostepnij