Przejdź do treści

Wiadomości

Objęcie urzędu inspektora w inspektorii warszawskiej

  • 17 czerwca 2019 r.

15 czerwca w Ełku w salezjańskim kościele położonym nad jeziorem ks. Tadeusz Jarecki objął urząd inspektora warszawskiej inspektorii salezjanów.

Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział licznie zgromadzona Rodzina Salezjańska, w tym radca generalny salezjańskiego regionu Europa Północna i Środkowa ks. Tadeusz Rozmus, salezjańscy biskupi Aleksander Jaszewski z Białorusi i Clement Mulenga z Zambii, salezjanie, salezjanki, salezjanie współpracownicy, a także władze samorządowe, między innymi marszałek województwa warmińskiego Artur Chojecki oraz prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Najliczniejszą grupę tworzyli parafianie ełccy oraz młodzież i dzieci, którzy przejechali na inspektorialne rozgrywki Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

W przemówieniach na zakończenie uroczystości dziękowano ustępującemu inspektorowi ks. Andrzejowi Wujkowi za jego sześcioletnią posługę. Nowemu inspektorowi życzono przede wszystkim wielu natchnień od Ducha Świętego na urzędzie inspektora.

 

 

Zdjęcia


Udostepnij