Przejdź do treści

Wiadomości

Ks. Cristóbal López Romero SDB arcybiskupem Rabatu (Maroko)

  • 2 stycznia 2018 r.
Ks. Cristóbal López Romero SDB arcybiskupem Rabatu (Maroko)
Ks. Cristóbal López Romero SDB arcybiskupem Rabatu (Maroko)

Ks. Cristóbal López Romero SDB urodzony 19 maja 1952 r. w Vélez-Rubio, w diecezji hiszpańskiej, został mianowany arcybiskupem diecezji Rabat, w Maroku. 

Jego związki z Rodziną Salezjańską zaczęły się w 1964 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w seminarium w mieście Gerona, wstąpił do seminarium salezjańskiego w Barcelonie, gdzie studiował filozofię (1973‒1975) i teologię (1975‒1979). Otrzymał licencjat z nauk o komunikacji społecznej w zakresie dziennikarstwa na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie (1982).

Pierwsze śluby złożył 16 sierpnia 1968 r., a śluby wieczyste w dniu 2 sierpnia 1974 r. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r.

Po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił różne funkcje. W latach 1979‒1984 udzielał się na rzecz imigrantów w La Verneda, w Barcelonie; w latach 1984‒1986 kierował duszpasterstwem młodzieżowym w salezjańskim koledżu w Asunción (Paragwaj). W latach 1986‒1992 był delegatem inspektorialnym ds. młodzieżowego duszpasterstwa powołaniowego w Asunción oraz przez dwanaście miesięcy od 1991 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Biuletynu Salezjańskiego w Asunción. W latach 1992‒1994 był proboszczem w Asunción, a przez następne sześć lat pełnił urząd inspektora prowincji paragwajskiej. Później przez dwa lata od 2000 roku był dyrektorem wspólnoty, odpowiadał z duszpasterstwo młodzieżowe i uczył w koledżu w Asunción. W latach 2002‒2003 poświęcił się na rzecz misji w Paragwaju; potem przez kolejnych osiem lat był dyrektorem wspólnoty, odpowiedzialnym za duszpasterstwo parafialne i szkolne w ośrodku kształcenia zawodowego w mieście Kénitra, w Maroku. W 2011 roku został inspektorem prowincji boliwijskiej, a od 2014 przełożonym inspektorii hiszpańskiej pw. Maryi Wspomożycielki (hiszp. María Auxiliadora).


Udostepnij