Przejdź do treści

Wiadomości

Pierwsza klasa z językiem migowym w Salwadorze

  • 19 grudnia 2017 r.
Salwador – Rozmowy bez barier
Salwador – Rozmowy bez barier

Grupa 87 osób zakończyła pierwszy kurs języka migowego w ramach projektu „Sin Barreras” (pol. „Bez barier"). Pierwsza klasa uczniów, która brała udział w trzech stopniach kursu języka migowego, otrzymała świadectwa jego ukończenia.

Pierwszą grupę tworzyli nauczyciele, studenci, personel „Universidad Don Bosco” (UDB) i osoby z zewnątrz. Każdy stopień tego kursu trwał 4 miesiące i był adresowany do uczniów, którzy spełniali określone wymagania, i młodych niesłyszących.  

W czasie ceremonii kończącej ten kurs, zastępca kierownika studiów, prof. Humberto Flores, wyjaśnił, że ten program czyni uniwersytet innym, stwarzając klimat bardziej ludzki. „Nie tyle chodzi tutaj o włączenie osób głuchych, ile o to, byśmy my, którzy ich słuchamy, jako pierwsi włączyli te osoby w odmienny dla nich świat” – powiedział na koniec.

Edwin Campos jest jednym z młodych, którzy ukończyli pierwszą klasę. Z powodu zażywania pewnego lekarstwa jako dziecko stopniowo tracił zmysł słuchu. On i jego matka, dowiadując się o projekcie „Sin Barreras”, zdecydowali się zapisać na ten kurs. Do końca 2018 roku, po nauczeniu się języka migowego, Edwin będzie mógł zrealizować swoje marzenie dotyczące studiów w Instytucie „Don Bosco”, instytucji salezjańskiej, która zapewni mu pełne stypendium, by mógł podjąć trzyletnie studia zawodowe na kierunku mechaniki samochodowej.

Uczniowie, którzy są objęci tym projektem, będą towarzyszyć Edwinowi w jego procesie edukacyjnym, pomagając jemu i nauczycielom ze szkoły. „Będziemy pomagać z ramienia szkoły „Don Bosco" Edwinowi w zrozumieniu informacji. W ramach tego projektu opracujemy program mentoringu dotyczący jego osoby. I tak, niektórzy uczniowie z trzeciego stopnia będą pomagać Edwinowi w zrozumieniu informacji przekazywanych w czasie wstępnej sesji tego kursu” – wyjaśniła Mariely Rodríguez, koordynatorka projektu „Sin Barreras”.

Znaczącym momentem tej ceremonii było wręczenie specjalnego wyróżnienia dla Julio Aceituno, nauczyciela biorącego udział w tym projekcie i pierwszego niesłyszącego, który ukończył studia na wydziale inżynierii elektronicznej. Dr Aceituno studiował na UDB i ostatnio zdobył stopień naukowy, który go czyni fachowcem na tym polu.

Inicjatywa integracji społecznej została podjęta w 2016 r. przez Stowarzyszenie Salezjańskich Studentów Myśli i Wychowania Obywatelskiego (AESPEC) i Salezjańskiego Stowarzyszenia Studentów Aeronautyki (ASEA) działających przy Uniwersytecie Don Bosko (hiszp. „Universidad Don Bosco”).

Poza tym, ten projekt odpowiada czwartemu Celowi Zrównoważonego Rozwoju, który zakłada „edukację wysokiej jakości”, także w odniesieniu do edukacji zintegrowanej.  


Udostepnij