Przejdź do treści

Wiadomości

Salezjańska asystencja on-line

  • 5 lutego 2017 r.
Wykład dr hab. Moniki Przybysz. (fot. ks. Jacek Szewczyk)
Wykład dr hab. Moniki Przybysz. (fot. ks. Jacek Szewczyk)

Czy asystencja na Facebooku lub Snapchacie ma sens? Czy Piątka Poznańska może być wzorem dla współczesnej młodzieży? Takie pytania rodziły się w głowach dwudziestu duszpasterzy młodzieżowych inspektorii warszawskiej, którzy spotkali się 4 lutego w Warszawie. Ich cykliczne spotkanie, które tym razem odbyło się w bursie salezjańskiej przy ul. Wiślanej, poświęcone było misjom salezjańskim na „wirtualnym kontynencie” oraz jubileuszowi 75-lecia męczeńskiej śmierci Piątki Poznańskiej.

Wszystko rozpoczęło się śniadaniem i rozmowami przy kawie. Tego typu zjazdy to doskonała okazja do braterskich spotkań salezjanów, którzy na co dzień pracują w różnych miejscach, takich jak: Czerwińsk, Ełk, Głosków, Legionowo, Łódź, Olsztyn, Ostróda, Płock, Sokołów, Suwałki, Warszawa, Woźniaków czy Żyrardów.

Ponieważ głównym celem spotkania było głębsze poznanie „świata wirtualnego”, w którym tak często i chętnie przebywa współczesna młodzież, część przedpołudniowa została zagospodarowana przez specjalistę od środków społecznego przekazu – panią dr hab. Monikę Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim wykładzie „Wirtualny Kontynent - Salezjanie i młodzież w Internecie. Wyzwania, zagrożenia, drogi rozwoju.” starała się przekonać salezjanów do tego, jak ważna jest ich obecność w Internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Wskazała również na bardzo praktyczne zasady i sposoby poruszania się po tym „wirtualnym kontynencie”.

Po obiedzie stery spotkania przejął salezjanin i historyk ks. dr Jarosław Wąsowicz z inspektorii pilskiej. W krótkiej prezentacji przybliżył postacie pięciu męczenników wychowanków salezjańskiego oratorium w Poznaniu: Edwarda Klinika, Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego i Jarogniewa Wojciechowskiego. Wskazał równocześnie, jak w praktyczny sposób wykorzystać, dla dobra naszej młodzieży, te piękne sylwetki błogosławionych wychowanków salezjańskich.

Pomiędzy głównymi wystąpieniami i na zakończenie „młodzieżowcy” omówili bieżące sprawy i wyzwania duszpasterskie. Obecny na spotkaniu ks. inspektor Andrzej Wujek zachęcił do propagowania, zwłaszcza wśród młodzieży, kultu Wspomożycielki Wiernych. Ks. Szymon Mastalerz z Ełku zaproponował zorganizowanie „zerowego” stopnia Szkoły Animatora Oratorium. Natomiast ks. Przemysław Kawecki z Ośrodka „Emaus” dokonał przeglądu tegorocznych inicjatyw duszpasterskich inspektorii.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy EMAUS z Czerwińskia nad Wisłą. Natomiast gospodarzem była Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. Ks. Siemca w Warszawie.

Autor

Redakcja


Udostepnij