Przejdź do treści

Wiadomości

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Kultura fizyczna a struktura społeczna”

  • 18 grudnia 2016 r.

10 grudnia w Warszawie w Domu Rekolekcyjno–Formacyjnym na Bielanach odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Kultura fizyczna a struktura społeczna” zorganizowane przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP i Akademię Wychowania Fizycznego z Warszawy.

Sympozjum otworzyli: Pan Piotr Nowacki – Doradca Prezydenta RP i ks. Dariusz Bartocha – inspektor Salezjanów z Krakowa.

W pierwszej części zatytułowanej „Kultura fizyczna w perspektywie filozofii, psychologii i pedagogiki” wystąpili: prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Jacek Gracz - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W drugiej części pt. „Humanistyczno-społeczne aspekty kultury fizycznej” referaty przedstawili: prof. dr hab. Andrzej Pawłucki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Wojciech Lipoński - Uniwersytet Szczeciński, doc. dr Krzysztof Zuchora - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W sympozjum uczestniczyło ponad 130 profesorów, wykładowców, studentów, sportowców, przedstawicieli uczelni z całego Kraju, a także przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych SALOS.

W Sympozjum uczestniczył ks. inspektor Salezjanów prowincji warszawskiej, ks. dr Andrzej Wujek i krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń sdb.

Prof. Zbigniew Dziubiński zapowiedział temat i termin sympozjum w roku 2017 - „Kultura fizyczna a osobowość” - 9 grudnia – Warszawa, ul. Dewajtis 3.

Źródło

Udostepnij