Przejdź do treści

Wiadomości

Formacja nowych dyrektorów w SOM w Warszawie

  • 9 grudnia 2016 r.
(fot. pila.salezjanie.pl)
(fot. pila.salezjanie.pl)

15 nowych dyrektorów ze wszystkich polskich inspektorii wzięło udział w spotkaniu formacyjnym w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w dniach 21-25 listopada 2016 r.

Urząd Nauczycielski Kościoła wskazuje, iż przełożeni zakonni „powinni gorliwie wypełniać swój urząd i wraz z powierzonymi sobie członkami starać się budować braterską w Chrystusie wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Powinni więc karmić często swoich podwładnych słowem Bożym i doprowadzać do sprawowania świętej liturgii. Mają być dla nich przykładem w pielęgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu przepisów i tradycji własnego instytutu. Niech starają się zaradzić odpowiednio ich potrzebom, niech troszczą się o chorych i odwiedzają ich, niech poskramiają niespokojnych, pocieszają małodusznych i będą dla wszystkich cierpliwi” (KPK, kan. 619).

By wyjść naprzeciw tym wymaganiom stawianym przełożonym salezjańskich wspólnot zakonnych przez Kodek Prawa Kanonicznego od wielu lat są organizowane spotkania formacyjne dla nowych dyrektorów. Również w tym roku takie spotkanie odbyło się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie w terminie: 21 – 25 listopada.

W spotkaniu wzięło udział 15. dyrektorów z czterech polskich inspektorii: ks. Kazimierz Chechelski z Zabrza, ks. Jan Dubas z Oświęcimia Zasole, ks. Feliks Łobos z Czaplinka, ks. Stanisław Gołyźniak z Polany, ks. Mariusz Jeżewicz z Lubina, ks. Henryk Łącki z Dębna, ks. Zbigniew Kasperski ze Sosnowca, ks. Łukasz Mastalerz z Czerwińska, ks. Krzysztof Nestoruk z Bydgoszczy, ks. Jan Niczypor z Dąbrowy Górniczej, ks. Wiesław Psionka z Trzcińca, ks. Mariusz Słomiński z Gdańska, ks. Stanisław Stachal z Sokołowa, ks. Ireneusz Śliwiński z Aleksandrowa Kujawskiego oraz ks. Jacek Zdzieborski – dyrektor SOM w Warszawie.

Uczestnikom spotkania pomocą w refleksji nad posługą dyrektora salezjańskiego w obecnych czasach służyli między innymi: ks. inspektor Dariusz Bartocha, który przedstawił animację dyrektora w zakresie realizacji posłannictwa i opracowania programu wychowawczo-duszpasterskiego, ks. inspektor Jarosław Pizoń omówił zagadnienie animacji ze strony dyrektora salezjańskiego procesu współdziałania salezjanów z ludźmi świeckimi oraz animacji członków Rodziny Salezjańskie, ks. inspektor Andrzej Wujek wskazał na zadania dyrektora, jako animatora modlitwy oraz przekazał istotne informacje na temat towarzyszenia duchowego i pastoralnego współbraciom we wspólnotach, ks. dr Dariusz Buksik omówił psychologiczne aspekty komunikacji ludzkiej oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ks. Maciej Makuła przedstawił aspekty pozytywne i negatywne w użyciu środków komunikacji społecznej, ks. Adam Popławski – wikariusz inspektora pilskiego naświetlił problem prewencji i ochrony nieletnich przez nadużyciami seksualnymi, ks. ekonom inspektorialny PLO Leszek Król ukazał zadania dyrektora w zakresie zarządzania dobrami materialnymi, natomiast ks. Zenon Klawikowski omówił proces opracowywania, realizacji oraz weryfikacji programu życia wspólnoty salezjańskiej.

Spotkanie formacyjne nowych dyrektorów odbyło się w rodzinnej atmosferze dzięki wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza dzięki gościnności i wielkiej życzliwości miejscowej wspólnoty Salezjanów i Sióstr Salezjanek, gospodarzy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. W imieniu wszystkich uczestników tego spotkania pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie Gospodarzom SOM, Prelegentom oraz Uczestnikom warszawskiego szkolenia.

Autor

ks. Zenon Klawikowski SDB


Udostepnij