Przejdź do treści

Wiadomości

Warszawa: Zjazd asystentów

  • 11 października 2016 r.

Lutomiersk, Sokołów Podlaski, Warszawa, Smorgoń, Borowlany oraz Mińsk – pracujący w tych tych 6 miejscach asystenci inspektorii warszawskiej wzięli udział w swoim spotkaniu formacyjnym. Przez trzy dni, od 7 do 9 października, słuchali różnych konferencji oraz dzielili się własnym doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

W piątek w godzinach wieczornych wspólnota przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie wypełniła się „asystentami”. Sześciu młodych salezjanów odbywających swoją formację asystencką w Polsce i na Białorusi przyjechało, aby lepiej się poznać i spędzić razem trochę czasu. Całe spotkanie rozpoczął ks. wikariusz Przemysław Solarski, który jest odpowiedzialny za formację w inspektorii warszawskiej. Przedstawił krótki zarys 3-dniowego pobytu, po czym zaprosił wszystkich na braterskie świętowanie, do którego dołączył również ks. inspektor Andrzej Wujek.

Sobotni poranek rozpoczął się poranną modlitwą razem z miejscową wspólnotą. Jednym z istotnych punktów tego dnia była konferencja, którą wygłosił ks. sekretarz Dariusz Mikołajczyk. W swoich słowach skierowanych do asystentów odniósł się do obowiązków i zadań, jakie wynikają z życia zakonnego. Po konferencji młodzi salezjanie uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek. Czas po obiedzie był przeznaczony na zwiedzanie Warszawy oraz wizytę w dwóch pozostałych miejscowych wspólnot salezjańskich: Salezjańskim Ośrodku Misyjnym i Bursie na Wiślanej. Natomiast wieczorem asystenci wraz z ks. inspektorem, ks. wikariuszem i ks. sekretarzem po bratersku spędzili razem czas.

Ostatni dzień zjazdu współbracia asystenci rozpoczęli od wspólnej jutrzni w kaplicy. Po modlitwie kolejną konferencję wygłosił ks. wikariusz Przemysław Solarski. Przypomniał w niej m.in. o tym, kim jest asystent, jakie należą do niego zadania i obowiązki. O godz. 11.30 młodzi salezjanie uczestniczyli we Mszy św. razem ze wspólnotą parafialną. Po Eucharystii i obiedzie ks. wikariusz pożegnał się ze wszystkimi i życzył, aby nie przestawać być autentycznym w pracy z młodzieżą. Adrian, Łukasz, Damian, Yury, Mikhail oraz Mark – bo tak właśnie mają na imię asystenci – rozjechali się do swoich wspólnot, aby dalej i jeszcze z większym zapałem kontynuować pracę w duchu św. Jana Bosko.

Autor

kl. Łukasz Dumiński SDB


Udostepnij