Przejdź do treści

Wiadomości

Bądźcie radośni, czyńcie dobro i pozwólcie śpiewać ptakom

  • 13 lipca 2016 r.

Tego życzył na rozpoczynające się wakacje społeczności Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein ks. Leszek Król, reprezentujący Księdza Inspektora Jarosława Pizonia, na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2015/16.

Ksiądz Ekonom wyraził wdzięczność Księdzu Dyrektorowi Janowi Gondro , nauczycielom i pracownikom naszego gimnazjum za codzienne podejmowanie pracy w stylu św. Jana Bosko i uzyskiwanie wysokich efektów edukacyjnych. Pogratulował uczennicom i uczniom wspaniałych ocen na świadectwach , licznych osiągnięć na różnych polach ich aktywności i zainteresowań i przypomniał w kontekście zbliżających się wakacji, że prawdziwa radość, o której mówił Ksiądz Bosko, to radość szczera, wypływająca ze świadomości wolnej od grzechu, wsparta na modlitwie i Komunii Świętej. Wręczył również nagrody Organu Prowadzącego za szczególne osiągnięcia w pracy wychowawczej , dydaktycznej i administracyjnej.

Ksiądz Dyrektor Jan Gondro podziękował uczniom i uczennicom, nauczycielom i pracownikom za wszelkie działania, jakie podejmowali na rzecz gimnazjum w ciągu kończącego się roku szkolnego i również wręczył nagrody, zarówno nauczycielom , jaki niektórym uczennicom i uczniom klas trzecich, którzy poprzez trzy lata pobytu w naszej szkole szczególnie się angażowali.

Tradycyjnie podczas bardzo podniosłego momentu klasy trzecie przekazały sztandar gimnazjum przedstawicielom klas drugich i tradycyjnie Pani Aleksandra Krużycka, opiekunka Byłych Wychowanków Salezjańskich wręczyła trzecioklasistom legitymacje BWS.

Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Samorząd Szkolny. Jego przedstawiciele Alicja Orzechowska i Mateusz Łoziński wygłosili, niestety po raz ostatni w tej roli w naszym gimnazjum, piękne przemówienie skierowane do Księdza Dyrektora, Gości i wszystkich obecnych na apelu, a potem uczniowie klas trzecich wręczyli nauczycielom humorystyczne wierszyki i symboliczne różyczki. W ramach podziękowania wystąpił zespół klas trzecich , który zaprezentował utwór Hunt Or be Hunted Marcina Przybyłowicza oraz zespołu Percival. Występ nagrodziliśmy gromkimi brawami! Po raz pierwszy przemówił również nowowybrany przewodniczący Samorządu Szkolnego Kacper Maksymiuk, który podziękował za pracę poprzednikom, a wszystkim trzecioklasistom życzył wielu łask Bożych w nowych szkołach.

W ostatniej części apelu nauczyciele rozdali liczne nagrody za zaangażowanie uczniów w Kółku Teatralnym, Scholi, Kółku Misyjnym, Gazetce Szkolnej, Lidze Klas, oraz osobom, które zdobyły najwyższe lokaty w Konkursie Czytelniczym oraz w międzyklasowej rywalizacji sportowej.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Bolesław Kaźmierczak udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa i życzył udanych wakacji.

Autor

Magdalena Milczanowska


Udostepnij