Przejdź do treści

Wiadomości

Kraków: III zjazd prenowicjatu

  • 12 kwietnia 2016 r.
(Fot. Paweł Bróż SDB)
(Fot. Paweł Bróż SDB)

W dniach 8-10. kwietnia 2016 odbył się w Krakowie trzeci w tym roku zjazd prenowicjatu. Do grona prenowicjuszy dołączyła kolejna osoba – Wietnamczyk Czung Nguen, który do Krakowa przyjechał z Odessy na Ukrainie.

Spotkanie prenowicjatu zbiegło się w czasie z tzw. kwinkwenium, a także z odbywającym się w sobotę 9. kwietnia 4-tym sympozjum pedagogicznym Dialogi o wychowaniu. Mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu sesji przez księdza inspektora Dariusza Bartochę, jak również w wykładzie pt. „Nauczyciel między etosem a reformowaniem systemu edukacji” wygłoszonym przez dr hab. Andrzeja Ryka, prof. UP.

Odwiedziliśmy także Szkołę Salezjańską w Krakowie Nowej Hucie, która organizowała tego dnia swoje dni otwarte. Dzięki temu, przy zaangażowaniu uczniów i otwartości nauczycieli, mogliśmy tę placówkę poznać z najlepszej strony.

Po południu nawiedziliśmy wraz z ks. Adamem Paszkiem, wikariuszem księdza inspektora, sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie uczciliśmy relikwie św. siostry Faustyny i uczestniczyliśmy w Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15. Udaliśmy się także do Centrum Jana Pawła II.

Wieczorem mogliśmy wysłuchać konferencji ks. Adama na temat wiary a także na temat modlitwy w życiu chrześcijanina a w szczególności w życiu salezjanina. Zobaczyliśmy także poruszający film pt. „Czy naprawdę wierzysz?”, opowiadającym o tym, jak krzyż Jezusa Chrystusa, wiara oraz pomoc ludzi dobrej woli stały się ocaleniem dla dwunastu wybranych osób, których życie znalazło się na zakręcie.

W niedzielne przedpołudnie udaliśmy się do kościoła na Dębnikach, gdzie historię parafii przybliżył nam pokrótce ks. proboszcz Zygmunt Kostka, zwracając szczególną uwagę na kilkuletnią obecność w parafii Karola Wojtyły, który wraz z ojcem zamieszkiwał w Krakowie w swoich latach studenckich. Ksiądz proboszcz opowiedział nam także o postaci sługi Bożego Jana Tyranowskiego, który dla Karola Wojtyły był przewodnikiem duchowym i wprowadził go w tajniki duchowości karmelitańskiej. Usłyszeliśmy także o męczennikach salezjańskich – 11 salezjanach, którzy 23. maja 1941 roku zostali aresztowani przez gestapo. 9 z nich zginęło w obozach koncentracyjnych.

Szersze spojrzenie na historię parafii pw. Św. Stanisława Kostki dał nam film „Święte Dębniki”, który obejrzeliśmy w domu inspektorialnym. Mieliśmy też kolejną okazję spotkania księdza inspektora, który podczas krótkiego spotkania przy kawie poddał pod rozwagę temat motywacji do życia zakonnego w Towarzystwie Salezjańskim. Właściwą motywacją ma być chęć osiągnięcia świętości na drodze pracy wychowawczej z młodzieżą w duchu księdza Bosko.

W tych dniach po raz drugi doświadczyliśmy wielkiej gościnności i serdeczności krakowskiej wspólnoty seminaryjnej – tak wychowawców, jak i kleryków. Szczególne podziękowania należą się klerykom Michałowi i Pawłowi, którzy poświęcili nam wiele czasu i chętnie służyli radą i przykładem własnego doświadczenia formacji salezjańskiej.

Autor

Krzysztof Ligocki

Źródło

sdb.org.pl


Udostepnij