Przejdź do treści

Wiadomości

Wrocław: Uczenie języków z pasją

  • 16 marca 2016 r.

Wbrew obiegowej opinii, udowadniamy światu, że w naszej szkole uczniowie chętnie uczą się języków obcych, w tym także języka niemieckiego.

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską czy Instytutem Austriackim. Wśród wielu różnych przedsięwzięć tradycją stał się udział naszych uczniów i nauczycieli w warsztatach organizowanych przez Zakład Literatury Niemiec po 1945 Filologii Germańskiej. W latach poprzednich prezentowaliśmy wieloaspektowość nauczani języka niemieckiego w naszej szkole, a także rolę poezji w procesie glottodydaktycznym. Oprócz części teoretycznej, czyli referatu, w trakcie którego dzielę się swoimi doświadczeniami germanisty, jest oczywiście element praktyczny – pokazowy. Tym razem tematem przewodnim naszego wystąpienia były bajki oraz ich praktyczne zastosowanie na lekcjach niemieckiego. Wśród licznych przykładów ćwiczeń i pracy z tym gatunkiem literackim nie mogło zbraknąć małej formy teatralnej. W naszej szkole jest wielu utalentowanych młodych ludzi, zatem podjęliśmy się próby wystawienia „Czerwonego Kapturka” w języku niemieckim. Zadanie to okazało się dużym wyzwaniem. Przede wszystkim pod względem językowym. Byłam jednak przekonana, że moi uczniowie poradzą sobie z tym zadaniem. Najpierw ćwiczyliśmy kwestie fonetyczne, później te teatralne.

Dnia 15 marca 2016 miał miejsce nasz występ na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Germańskiej. Referat zatytułowany „Rola tekstu literackiego w procesie glottodydaktycznym. Praktyczne zastosowanie bajki w nauczaniu języka niemieckiego” miał zachęcić nauczycieli i przyszłych nauczycieli (studentów germanistyki) do sięgania po różne teksty literackie, również bajki i baśnie. Multisensoryczność treści tekstów literackich, moim zdaniem, w zasadniczy sposób zwiększa zdolność zapamiętywania, przyspiesza proces uczenia się, stwarza możliwości w ćwiczeniu wymowy, na co nie ma zwykle dość czasu w normalnym przebiegu lekcji, a co zdaje się mieć niebagatelny wpływ w procesie nauczania języka.
Uczniowie, którzy w większości sami odpowiadali za efekt końcowy inscenizacji wykazali się dużą inwencją twórczą, zarówno w kwestii muzyki, jak i strojów. Tekst „Rotkäppchen und der Wolf” był dla nich możliwością zmierzenia się z niemieckim, ale także ze swoimi możliwościami językowymi. Był też doskonałym warsztatem do pracy fonetycznej, by uchwycić drobne różnice w wymowie, np. między laben a leben, czy hatte czy hätte itp. Niektórzy potrzebowali trochę czasu. Ćwiczenia wymowy przybrały raczej charakter zabawy, niż oceny, jak to ma miejsce na lekcji, co w znacznym stopniu wpłynęło na komfort nauki przydzielonych kwestii.
Nasze przedstawienie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez publiczność. Nawet wykładowcy Filologii Germańskiej byli pod wrażeniem poziomu językowego naszych uczniów, nie wspominając o ich zdolnościach aktorskich.

W mojej pamięci pozostanie kilka obrazów z tegorocznych warsztatów: Mutter (Aga Stępień), która ubogaciła występ piękną grą na skrzypcach, Wolf (Mateusz Łozińki), który wzbudzał grozę swoim rykiem i nieodpartą chęcią pożarcia Czerwonego Kapturka, Jäger (Juliusz Wendelborn), który ze stresu wyciągnął nóż bez osłonki (przez chwilę wyglądało to naprawdę groźnie), Frau Groβmutter (Weronika Krzywda) ujmująca nie tylko wymową i grą aktorską, ale też bardzo staranną charakteryzacją (siwe włosy, drżący głos, trzęsące się ręce) i wreszcie uroczy Czerwony Kapturek (Ania Malicka) – autentyczna i śliczna. Nad aktorami czuwał jeszcze Anioł Stróż – p. Dorotka Jachimczak, który niestety nie uchronił butelki-rekwizytu przed rozbiciem:). Na zakończenie wszyscy zjedliśmy ciasto, które Kapturek niósł babci.

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować uczniom za ich ogromne zaangażowanie, entuzjazm i młodzieńczą radość dzięki której naprawdę czuję się salezjańskim nauczycielem i mam poczucie sensu mojej pracy. Życzę im dalszych sukcesów i mam nadzieję, że przeżyją jeszcze niejedną przygodę z niemieckim.

Autor

Justyna Kostrubies,
nauczyciel niemieckiego w PGS


Udostepnij