Przejdź do treści

Wiadomości

Startuje SYM Don Bosco 2015

  • 10 sierpnia 2015 r.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia “SYM Don Bosco 2015”, spotkania, które od 10 do 16 sierpnia, czyli do dnia 200. rocznicy urodzin Księdza Bosko, zgromadzi około 5 tysięcy ludzi młodych z Rodziny Salezjańskiej z całego świata.

Zgodnie ze słowami Przełożonego Generalnego, “będą to dni radosnego przebywania ze sobą, dzielenia się historią swojego życia, wspólnej modlitwy, a potem powrotu do naszych domów z poczuciem bycia bliżej Boga i młodzieży, zarówno dla wychowawców, jak i ludzi młodych, którzy w rozumieniu Księdza Bosko byli zawsze pierwszymi apostołami i sługami swoich kolegów”.

Już od kilku dni przybywają delegacje z różnych części świata. Niektórzy wcześniej przybyli na spotkanie w Mornese, odbywające się pod hasłem “Śladami Main”, w którym bierze udział około 700 ludzi młodych.
Program pierwszego dnia przewiduje zapisy uczestników i wręczenie “SYM PACK”, pakietu zawierającego różne przedmioty, które przydadzą się w czasie tego spotkania.

Warto wiedzieć, że istnieje także specjalna aplikacja (APP) stworzona specjalnie na to spotkanie, którą można pobrać na stronach iTunes Store i Play Store, albo klikając na odpowiednie App Store “SYM Don Bosco”
Dostępne funkcje pozwolą uczestnikom mieć stały dostęp:
- do oficjalnych materiałów, informacji dotyczących noclegów i szczegółowego programu;
- do bieżących informacji pojawiających się na oficjalnej internetowej stronie i mieć zapewniony kontakt z biurem organizacyjnym i innymi uczestnikami;
- do przewodnika z trasami przechadzek po mieście, które będą się odbywać wieczorem;
- do osobistych kontaktów, na której można zapisywać adresy kontaktowe nowych przyjaciół.

Ks. Á.F. Artime tak mówi o oczekiwaniach związanych z “SYM Don Bosco 2015”: “Według mnie, to światowe spotkanie młodych ze świata salezjańskiego przybyłych na obchody 200. urodzin Księdza Bosko jest okazją do ożywienia wiary i charyzmatu salezjańskiego. Jest wyrazem uniwersalności i tego, że serce Księdza Bosko nie przestaje dotykać serc ludzi młodych. Jest wyrazem tego, że, podobnie jak Ksiądz Bosko, jesteśmy i musimy być wychowawcami i ewangelizatorami młodych w świecie jako Rodzina Salezjańska. Jest wyrazem wdzięczności ludzi młodych wobec Boga za dar Księdza Bosko – Ojca i Nauczyciela Młodzieży”.

Spotkanie można śledzić bezpośrednio na stronie: youtube.com/c/SYMDonBoscoWorld

Źródło

Udostepnij