Przejdź do treści

Wiadomości

Piła: Relikwie bł. Augusta u św. Rodziny

  • 4 sierpnia 2015 r.
(fot. swietarodzina.pila.pl)
(fot. swietarodzina.pila.pl)

W niedzielę 2 sierpnia odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Augusta Czartoryskiego do kościoła Św. Rodziny w Pile.

Kiedy Kościół ogłasza jakąś osobę błogosławioną, to oświadcza uroczyście, że jej życie jest wzorem do poznania i naśladowania, ponieważ zrealizowała Boże wezwanie: „świętymi bądźcie tak jak Ja jestem święty”. Warto poznać tę postać – wielkiego patrioty, złotego człowieka, tak bardzo dojrzałego duchowo — mówił na wstępie ks. Zbigniew Hul, proboszcz.

Kazania przez całą niedzielę mówił kapłan pochodzący z Piły, ks. Czesław Nenikowski – salezjanin. Obecnie pracujący na misjach w Argentynie. W homilii nawiązał do trudów pracy w Ameryce Łacińskiej. Przedstawił również postać bł. Augusta Czartoryskiego.

Po wyznaniu wiary małżeństwo państwa Borysewiczów wprowadziło relikwiarz z cząstką ex ossibus błogosławionego oraz jego obraz.

Niech te relikwie będą żywym znakiem duchowej obecności błogosławionego w naszej wspólnocie parafialnej. Niech wspiera on każdego, kto będzie się modlił w tej świątyni, niech oręduje za każdym kapłanem, siostrą zakonną, rodziną, ojcem, matką, żoną, mężem, młodzieńcem, panną, dzieckiem, a także chorymi, cierpiącymi, zagubionym i potrzebującym pomocy, naszą Ojczyzną i wszystkimi Polakami — mówił ks. Janusz Zdolski, przekazując relikwie księdzu proboszczowi.

Bł. Auguście! Od dziś pozostań z nami. Bądź naszym orędownikiem. Umacniaj nas w pobożności. Pouczaj przykładem swego życia. Pozwól każdemu z nas czerpać z ciebie wciąż żywy wzór życia, miłości, modlitwy, dziękczynienia, służby i poświęcenia — wyraził na końcu nadzieję proboszcz parafii.

Do końca sierpnia w kościele można oglądać wystawę, która przybliża postać błogosławionego salezjanina.


Udostepnij