Przejdź do treści

Wiadomości

Prezentacja tematu Wiązanki 2015

  • 1 lipca 2014 r.

„Jak Ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży” - tak brzmi hasło Wiązanki na rok 2015; pierwszej Wiązanki nowego Przełożonego generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime.

Powiedzieć “Ksiądz Bosko” oznacza powiedzieć “młodzież”. Prawie że niewyobrażalne jest przywołanie historii Świętego bez towarzystwa młodzieży. Ks. Rua, jego pierwszy następca, zwykł mówić o nim: „Nie uczynił kroku, nie wypowiedział słowa, nie przyłożył ręki do żadnego dzieła, które by nie miało na celu zbawienie młodzieży…”.

I kierując się tymi korzeniami i źródłem, ks. Ángel Fernández Artime, dziesiąty następca Księdza Bosko, podał temat swojej pierwszej Wiązanki, która jest jednocześnie Wiązanką roku obchodów Dwusetlecia urodzin Założyciela, bezpośrednio odwołując się do „serca” naszego posłannictwa: „Jak Ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży”.

Wiązankę tę przekazuje Przełożony Generalny jako następca Księdza Bosko, a więc jako ojciec całej Rodziny Salezjańskiej, pozwalający jej zespolić się i żyć wspólnym celem, którym jest dzielenie się posłannictwem salezjańskim w służbie na rzecz młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

Jedność Rodziny Salezjańskiej nie jest celem samym w sobie, ani też nie może być spożytkowana jedynie w jej wnętrzu, ale musi stanowić dar w Kościele: charyzmat salezjański jest darem dla całego Kościoła, podobnie jak wszystkie inne charyzmaty wylane przez Ducha Świętego w służbie misji ewangelizacji, jak to zresztą uwypuklił papież Franciszek w Evangelii Gaudium.

Ks. Fernández Artime nie zapomina przywołać na pamięć źródła dynamizmu apostolskiego, które wspierało Księdza Bosko, a który musi stanowić wsparcie dla każdego członka Rodziny Salezjańskiej: miłość duszpasterska, która znajduje w sercu Jezusa fundamentalny wzór. W tej ikonie znajduje się odniesienie do salezjańskiego działania wychowawczego, wezwanego do uległej współpracy z działaniem Bożym.

Przełożony Generalny stawia nacisk na zainteresowanie i uprzywilejowanie młodzieży, zwłaszcza najuboższej, i zachęca do uczynienia własnym, poprzez szczególne zaangażowanie, wezwanie papieża Franciszka do zainteresowania się peryferiami: “peryferie są częścią składową naszego salezjańskiego DNA”. Valdocco i Mornese, ze swoimi specyficznymi cechami, oznaczały wtedy peryferie, a dzisiaj termin „peryferie” oznacza wskazanie na “gwiazdę polarną naszego poruszania się”: najmniejsi i najubożsi, zaznacza ks. Fernández Artime, stanowią “specyfikę naszego DNA jako charyzmatu salezjańskiego”.

Poruszając się po tej linii, na bazie wspólnego charyzmatu wychowawczego Księdza Bosko, członkowie Rodziny Salezjańskiej są świadkami miłości Boga i chcą być darem dla młodzieży. Ale muszą być równie przekonani o tym, że, jak twierdził ks. Juan Vecchi, ubodzy młodzi są z kolei darem, który dodaje bodźca do dalszej wędrówki i przezwyciężenia niebezpieczeństwa przeciętności, pozwalając nam wyjść poza poczucie własnego bezpieczeństwa i pozostać otwartym na Ducha Świętego.

By te wszystkie dobre intencje i postanowienia stały się rzeczywistością – mówi na zakończenie Przełożony Generalny, zapowiadając Wiązankę na rok 2015 – nie może zabraknąć łaski i błogosławieństwa Pana, wraz ze wstawiennictwem Maryi, “najbardziej znamienitej współpracownicy Ducha Świętego”.

Pełny tekst prezentacji Wiązanki 2015 (w języku włoskim) jest dostępny w Serwisie ANS i na stronie sdb.org.

Źródło

Udostepnij