Przejdź do treści

Wiadomości

140 lat w służbie młodzieży

  • 5 sierpnia 2012 r.
Logo jubileuszu 140-lecia Córek Maryi Wspomożycielki
Logo jubileuszu 140-lecia Córek Maryi Wspomożycielki

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki obchodzi 140 lat istnienia. 5 sierpnia 1872 r. w Mornese, małej miejscowości w prowincji Alessandria, 11 dziewcząt ofiaruje się Panu, poświęcając swoje życie temu, co miało stać się potem Międzynarodowym Instytutem zakonnym, obecnym w 94 krajach.

5 sierpnia 1872 r. Ks. Bosko znajduje się w Mornese. Przybył tam wieczorem 4 sierpnia, aby porozmawiać z dziewczętami, wyjaśnić znaczenie mającej się odbyć celebracji, nauczyć je odczytania odpowiedzi i formuły składania ślubów: „Należycie teraz do Rodziny zakonnej – to były niektóre z jego słów – która całkowicie należy do Maryi. Jest was mało, jesteście pozbawione środków i wsparcia ludzkiego. Niech was nic nie trapi […]. Instytut będzie miał wielką przyszłość, jeżeli pozostaniecie proste, ubogie i umartwione. Myślcie często, że wasz Instytut ma być żywym pomnikiem wdzięczności Księdza Bosko Wielkiej Matce Boga, czczonej pod imieniem Wspomożycielki Chrześcijan (por. Cronistoria I 305-306).

Ks. Bosko chciał, aby powstał instytut żeński, który mógłby prowadzić podobne dzieło wychowawcze jak to, które on prowadził wśród chłopców. W Marii Mazzarello, która stanie się współzałożycielką, i w pierwszej grupie dziewcząt, które spotyka w Mornese, dostrzegł możliwość realizacji swojego snu.

Instytut CMW liczy obecnie 13653 sióstr (uaktualnione dane z grudnia 2011), rozmieszczonych w 1436 wspólnotach w 94 krajach na pięciu kontynentach. Na przestrzeni lat pozostała żywą pasja ukierunkowana na wychowanie ludzi młodych w różnych kulturach, realizowana poprzez integralną formację osoby, solidarność społeczną, odpowiednią propozycję i rozwój działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i prewencyjnej.

Szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego, domy dziecka, domy dla dziewcząt ulicy, stowarzyszenia zagospodarowania czasu wolnego, wolontariat, katecheza, dzieła pierwszej ewangelizacji, praca wśród tubylców, dzieła promocji kobiety, działalność związana z mikrokredytami i mikroekonomią - to tylko niektóre z form działalności, poprzez które Córki Maryi Wspomożycielki starają się realizować swoją misję wychowawczą i ewangelizacyjną, co czynią wspólnie z wieloma świeckimi współpracownikami, wolontariuszami i młodymi animatorami.

Dla wielu krajów 5 sierpnia pozostał dniem, w którym są składane pierwsze śluby czasowe albo śluby wieczyste. W tym roku uroczystością o szczególnym znaczeniu będzie ta w Mornese, w czasie której 5 sióstr, obecnych studentek "Auxilium” w Rzymie, złoży swoje śluby wieczyste. Będzie także obecny Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva i siostra Emilia Musatti, Wikaria generalna. Każda z inspektorii uczci to wydarzenie dziękczynnymi celebracjami i inwokacjami o charakterze powołaniowym.

Przeczytaj wywiad z Przełożoną Generalną Salezjanek, Matką Yvonne Reungoat, przeprowadzony z okazji 140-lecia istnienia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Źródło

Udostepnij