Przejdź do treści

Czytelnia

Czy tylko wybrańcy są zdolni?

  • Mirosław BarejaNauczyciel Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim

Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest niewątpliwie pomoc w identyfikowaniu zdolności ucznia i wspieranie ich rozwoju. Niemniej nie jest to zadanie łatwe. Tematowi temu poświęcone było zorganizowane ostatnio przez mińską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną VII Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących, które odbyło się 23 kwietnia 2008 w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Zaproszeni goście prezentowali rozwiązania systemowe, jakie udało się wypracować na Dolnym Śląsku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, organizację pracy szkoły wspierającej uzdolnienia na przykładzie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu oraz problematykę wspierania ucznia w rozpoznawaniu własnych zdolności i przekształcaniu ich w życiowe pasje.

W drugiej części przedstawiciele placówek oświatowych z naszego powiatu - w tym również naszej szkoły (Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim) - dzielili się swoimi doświadczeniami i dokonaniami na polu pracy z uczniem zdolnym.

W ramach naszego wystąpienia zwróciliśmy uwagę na fakt, że każdy uczeń ma jakieś zdolności - a naszą rolą jest pomoc w ich odkryciu i rozwinięciu. Celowi temu w naszej szkole służą rozwiązania organizacyjne - np. w postaci systemu fakultetów, który dzięki swobodzie doboru przedmiotów studiowanych przez uczniów w czasie 3 ostatnich semestrów liceum i pracy w małych grupach stwarza znacznie korzystniejsze warunki rozwoju uzdolnień. Organizujemy konkurs na najlepszego gimnazjalistę powiatu mińskiego "Supergimbus", który sprzyja eksponowaniu i motywowaniu do rozwoju zdolności poznawczych. Uczestniczymy z sukcesami w wielu innych konkursach (informacje o nich znajdują się na naszej stronie internetowej www.minsk.salezjanie.pl).

Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do pracy nad zdolnościami poznawczymi. Staramy się dawać młodzieży możliwość odkrywania i rozwijania pod naszym okiem bardzo różnorodnych talentów - np. podczas przygotowania i prowadzenia projektów angażujących dużą liczbę osób. Przykładami takich projektów w ostatnim czasie było przygotowanie specjalnych numerów gazetki szkolnej na konkurs "Moja szkoła w Unii Europejskiej" oraz przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej "Hiob" wg. tekstu Karola Wojtyły. Gazetce towarzyszyła cała seria pod-projektów wykonywanych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wystaw (obejrzanych i przygotowanych), wywiadów, wycieczek, ankiet, sond ulicznych no i oczywiście artykułów - praktycznie każdy mógł znaleźć coś dla siebie - rozwinąć, zaprezentować lub może czasem odkryć jakąś swoją zdolność (począwszy od dziennikarskich, pisarskich, fotograficznych, plastycznych a skończywszy na interpersonalnych czy informatycznych). W przygotowanie "Hioba" łącznie zaangażowanych było ok. 30 uczniów, którzy przez blisko półtora miesiąca spotykali się na regularnych próbach, współtworzyli scenografię, ruch sceniczny, oprawę świetlną, tworzyli podkład muzyczny, wykonywali dekoracje i kostiumy - odkrywali więc i rozwijali talenty aktorskie, muzyczne, plastyczne (ale i techniczne - trzeba to wszak było zamontować).

Staramy się również pobudzać naszych uczniów, aby odkrywali i rozwijali zdolności do współczucia, zainteresowania problemami innych, bezinteresownej pracy dla dobra konkretnych osób i dla dobra ogółu .W ten sposób uczą się odpowiedzialności. Nasi uczniowie mają możliwość samorealizacji na tym polu m. in. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie. W ramach pracy w samorządzie oprócz bieżącej działalności, przedstawiciele naszej młodzieży regularnie uczestniczą w warsztatach samorządów uczniowskich szkół inspektorii warszawskiej, w trakcie których dyskutują nad nurtującymi ich problemami i wypracowują metody ich rozwiązywania. Wolontariat oprócz odwiedzin w domach dziecka, różnych zbiórek pieniędzy, zabawek czy ubrań, wyjazdów z pomocą materialną i opiekuńczą, systematycznie uczestniczy w organizowaniu "ferii w mieście" i "wakacji w mieście" - akcji, podczas których przez dwa tygodnie (odpowiednio ferii lub wakacji) pod okiem dorosłych opiekunów młodzi ludzie planują czas, organizują gry, zabawy, konkursy i czuwają nad bezpieczeństwem uczestników - dzieci ze szkół podstawowych. Wolontariusze wykorzystują w ten sposób kompetencje nabyte podczas przygotowujących ich do tego typu pracy specjalnych zajęć, które odbywają się w czasie roku szkolnego. Wszystkie wyżej wymienione działania wskazują na to, że nie tylko wybrańcy są zdolni. Zadaniem szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków, aby każdy rodzaj zdolności uczniów mógł się ujawnić i rozwinąć.

Mirosław Bareja, nauczyciel Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim

Autor

Mirosław Bareja
Nauczyciel Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim


Udostepnij